Få alle fordelene!
Som medlem af Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
får du adgang til gratis patientrådgivning, bisidderordning,
mulighed for psykologhjælp og meget mere.

SUNCT/SUNA

(Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing)

For ganske få år siden blev man opmærksom på denne type hovedpine, der har karakterer fra både Horton Hovedpine og trigeminusneuralgi. Hører sammen med Horton Hovedpine og Sjaastads Hovedpine til gruppen af TAC’s. Som ved de andre TAC’s er det vigtigt med en grundig lægelig, neurologisk undersøgelse, MR-scanning af bl.a. hypofyse og hormonundersøgelse. Der kan evt. også være behov for at se, om der er kontakt imellem trigeminusnervens 1. gren og et kar (neurovaskulær kontakt) mv.  

Hovedpineanfaldene ytrer sig som jagende, ofte kraftige og voldsomme, få sekunder lange smerter bag øjet, op mod tindingen. Der kan opstå op mod 200 anfald af mellem 5 sekunders og 4 minutters varighed pr. dag. Hyppigheden af SUNCT er nok større, end man umiddelbart troede.

Ved større opmærksomhed og bedre muligheder for at kunne skelne mellem SUNCT og f.eks. Horton og trigeminusneuralgi er man blevet bedre til at stille diagnosen. Ved SUNA er der ikke øjenrødme eller tåreflod, hvorimod man ved SUNCT kan se alle de samme forhold som ved Hortonanfald (rødme, tåreflod, ændret sved, hængende øjenlåg mv.).  

Anfaldsbehandling kan ikke nå at virke, hverken ilt eller sumatriptan. Der benyttes derfor forebyggende medicin, f.eks. lamotrigin, topiramat, gabapentin og pregabalin, som også kendes ved neuropatiske smerter og trigeminusneuralgi. Her gælder ”start low, go slow” for især de to første typer medicin.

Hvilken type hovedpine har jeg?
Få alle fordelene som medlem
Er du pårørende?
Download et hovedpineskema

Er du pårørende til en hovedpineramt?

Så er Danmarks Patientforening for Hovedpineramte også til for dig. Vi støtter ikke kun patienterne, men også de nærmeste – bl.a. gennem rådgivning af de enkelte familier. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle nye tilbud, er det vigtigt, at du som pårørende melder dig ind i foreningen. Dermed er du faktisk med til at hjælpe en, du holder af. Derfor kan du blive medlem som hovedpineven.

Følg os på Facebook

Bliv medlem og få alle fordelene

  • Gratis patientrådgivning
  • Gratis Horton-maske
  • Gratis Hovedpinepas
  • Mulighed for psykologhjælp
  • Mulighed for en bisidderordning
  • Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
  • Støt forskningen i hovedpinesygdomme
  • Modtag medlemsbladet Hovedsmerten to til tre gange årligt
  • Modtag gratis foldere
  • Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse
Tlf. 23 24 26 43
Mail:
Telefontid:
Tirsdag fra 9-12
Onsdag fra 12-14
Christian Hansen, SekretariatslederChristian Hansen
Sekretariatsleder

Sofie Kristiansen, SekretariatsmedarbejderSofie Kristiansen
Sekretariatsmedarbejder