SUNCT/SUNA

(Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing)

For få år siden blev man opmærksom på denne hovedpinetype, der har karakteristika fra både Hortons Hovedpine og trigeminusneuralgi og sammen med den første og Sjaastads Hovedpine hører til gruppen af såkaldte TAC’s. Også her er det vigtigt med en grundig lægelig, neurologisk undersøgelse, MR-scanning af bl.a. hypofyse samt hormonundersøgelse. Eventuelt kan der desuden være behov for at se, om der er kontakt mellem trigeminusnervens 1. gren og et kar (neurovaskulær kontakt) mv.

Symptomer

Hovedpineanfaldene ytrer sig som jagende, ofte kraftige og voldsomme, få sekunder lange smerter bag øjet og op mod tindingen. er kan opstå op mod 200 anfald af mellem 5 sekunders og 4 minutters varighed dagligt. Hyppigheden af SUNCT er formentlig større, end man umiddelbart har troet, men ved større opmærksomhed og forbedrede muligheder for at kunne skelne mellem denne og f.eks. Hortons Hovedpine er man blevet bedre til at stille diagnosen. 

Ved SUNA er der hverken øjenrødme eller tåreflod, hvorimod man ved SUNCT kan iagttage alle de samme symptomer som ved hortonanfald (rødmen, tåreflod, ændret sved, hængende øjenlåg mv.). 

Behandling

Anfaldsbehandling med ilt eller sumatriptan kan ikke nå at virke, og der benyttes derfor forebyggende medicin som lamotrigin, topiramat, gabapentin og pregabalin. Disse kendes også ved neuropatiske smerter og trigeminusneuralgi. Navnlig for de to første medikamenters vedkommende gælder ”start low, go slow”.

Hvilken type hovedpine har jeg?
Få alle fordelene som medlem
Er du pårørende?
Download et hovedpineskema

Er du pårørende til en hovedpineramt?

Så er Danmarks Patientforening for Hovedpineramte også til for dig. Vi støtter ikke kun patienterne, men også de nærmeste – bl.a. gennem rådgivning af de enkelte familier. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle nye tilbud, er det vigtigt, at du som pårørende melder dig ind i foreningen. Dermed er du faktisk med til at hjælpe en, du holder af. Derfor kan du blive medlem som hovedpineven.

Følg os på Facebook og Instagram

Bliv medlem og få alle fordelene

  • Gratis patientrådgivning
  • Gratis Horton-maske
  • Gratis Hovedpinepas
  • Mulighed for psykologhjælp
  • Mulighed for en bisidderordning
  • Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
  • Støt forskningen i hovedpinesygdomme
  • Modtag medlemsbladet Hovedsmerten to til tre gange årligt
  • Modtag gratis foldere
  • Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse
Tlf. 23 24 26 43
Mail:
Telefontid:
Tirsdag kl. 09-13
Onsdag kl. 10-14
Fredag  kl. 09-11
Christian Hansen, SekretariatslederChristian Hansen
Sekretariatsleder

Malina Pjettursson, SekretariatsmedarbejderMalina Pjettursson
Sekretariatsmedarbejder