Få alle fordelene!
Som medlem af Danmarks Patientforening for Hovedpineramte,
får du adgang til gratis patientrådgivning, bisidderordning,
mulighed for psykologhjælp og meget mere.

Din sag hos kommunen

 

Sager hos kommunen kan i nogle tilfælde være vanskelige eller langvarige, især hvis der er uklarhed om din diagnose og arbejdsevne. Vi er som patientforening klar til at hjælpe dig med at få et godt sagsforløb og en god dialog med din sagsbehandler.

Dialogen er vigtig, for sagsbehandleren kan ikke slå op i et regelsæt og se, at hvis du f.eks. er diagnosticeret med migræne, så har du ret til den og den ydelse og det og det forløb.

En sagsbehandling er derimod normalt baseret på en individuel vurdering af din samlede situation. Det gælder både sygdom og arbejdsevne. Alle, der befinder sig i et sygdomsforløb, skal igennem en sådan vurdering.

Hvis du har behov for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os. Som medlem af Danmarks Patientforening for Hovedpineramte, har du endvidere mulighed for at benytte vores bisidderordning.

Dit sagsforløb i Jobcenteret
For at få et godt sagsforløb, er det vigtigt at du bidrager til at lette kommunikationen mellem dig og din bisidder. Det betyder at du skal kontakte din bisidder, hvis du får nogle oplysninger, som er vigtige for din sag i Jobcenteret.
 
Hvis du, under sit sagsforløb, opstarter ny behandling, stopper en behandling eller selv har fået nogle helbredsoplysninger, så er det vigtigt at du kontakter din bisidder.
 
I nogle tilfælde kan der gå noget tid imellem møderne på jobcenteret - det er her din rolle selv at tage kontakt til din bisidder omkring, hvordan din situation ser ud.
 
Det er med andre ord din opgave, at sikre at din bisidder sidder inde med den samme viden som dig og at du løbende holder kontakten. 
 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din bisidder har modtaget en mødeindkaldelse eller nogle sagsdokumenter, så kontakt din bisidder for at være på den sikre side, da der kan ske fejl, når kommunen sender oplysninger og indkaldelser.
Dokumentationsbeskrivelser
Når du under en igangværende sag i jobcentret skal i et praktikforløb, er dokumentation essentiel.
Hvis du selv fører dagbog, kan du bidrage til at beskrive forløbet i forhold til udvikling, timeforøgelse og evt. forværring af dit helbred.

Det er vigtigt at udfylde alle ugens dage i belastningsskemaet – også selvom du måske kun er i praktik to af dagene. Hermed fremgår det, hvordan du har det både før og efter praktikken/arbejdsdagen.

I felterne kan du karakterisere dine smerter på en skala fra 1 til 10 og notere dit behov for søvn og hvile. Måske sover eller hviler du mere end normalt, eller måske føler du en bedring.

Du kan bruge skemaet som et værktøj til at illustrere din udvikling og medbringe det ved opfølgningssamtaler med din sagsbehandler eller jobkonsulent.

Download skemaet her:
Smertebelastnings skema


Christian Hansen fra Danmarks Patientforening
for hovedpineramte,
på vej til et af de mange bisiddermøder.

Hvilken type hovedpine har jeg?
Få alle fordelene som medlem
Er du pårørende?
Download et hovedpineskema

Er du pårørende til en hovedpineramt?

Så er Danmarks Patientforening for Hovedpineramte også til for dig. Vi støtter ikke kun patienterne, men også de nærmeste – bl.a. gennem rådgivning af de enkelte familier. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle nye tilbud, er det vigtigt, at du som pårørende melder dig ind i foreningen. Dermed er du faktisk med til at hjælpe en, du holder af. Derfor kan du blive medlem som hovedpineven.

Følg os på Facebook

Bliv medlem og få alle fordelene

  • Gratis patientrådgivning
  • Gratis Horton-maske
  • Gratis Hovedpinepas
  • Mulighed for psykologhjælp
  • Mulighed for en bisidderordning
  • Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
  • Støt forskningen i hovedpinesygdomme
  • Modtag medlemsbladet Hovedsmerten to til tre gange årligt
  • Modtag gratis foldere
  • Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse
Tlf. 23 24 26 43
Mail:
Telefontid:
Tirsdag fra 9-12
Onsdag fra 12-14
Christian Hansen, SekretariatslederChristian Hansen
Sekretariatsleder

Sofie Kristiansen, SekretariatsmedarbejderSofie Kristiansen
Sekretariatsmedarbejder