Din sag hos kommunen

 

Sager hos kommunen kan i nogle tilfælde være vanskelige eller langvarige, især hvis der er uklarhed om din diagnose og arbejdsevne. Vi er som patientforening klar til at hjælpe dig med at få et godt sagsforløb og en god dialog med din sagsbehandler.

Dialogen er vigtig, for sagsbehandleren kan ikke slå op i et regelsæt og se, at hvis du f.eks. er diagnosticeret med migræne, så har du ret til den og den ydelse og det og det forløb.

En sagsbehandling er derimod normalt baseret på en individuel vurdering af din samlede situation. Det gælder både sygdom og arbejdsevne. Alle, der befinder sig i et sygdomsforløb, skal igennem en sådan vurdering.

Hvis du har behov for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os. Som medlem af Danmarks Patientforening for Hovedpineramte, har du endvidere mulighed for at benytte vores bisidderordning.

Dit sagsforløb i Jobcenteret

Med henblik på sagsforløbet er det vigtigt, at du bidrager til at lette kommunikationen med din bisidder. Herunder bør du f.eks. kontakte bisidderen, hvis du får en ny information, som er vigtig for din sag. Det samme gælder, hvis du midt under forløbet indleder en ny behandling, stopper en behandling eller selv har fået nogle helbredsoplysninger. Der kan ofte gå noget tid mellem møderne på jobcentret, og i så fald bør du sørge for, at bisidderen er ajourført med hensyn til din situation. Det er med andre ord din opgave at sikre, at din bisidder sidder inde med den samme viden som dig, og at du løbende holder kontakten.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din bisidder har modtaget en mødeindkaldelse eller nogle sagsdokumenter, så kontakt ham eller hende for at være på den sikre side. Når kommunen sender oplysninger og indkaldelser, sker der jævnligt fejl.

Dokumentationsbeskrivelser

Hvis du i forbindelse med en igangværende sag i jobcentret skal i et praktikforløb, er dokumentation essentiel. Ved at føre dagbog kan du bidrage til at beskrive forløbet i forhold til udvikling, timeforøgelse og eventuel forværring af dit helbred.

Husk at udfylde alle ugens dage i belastningsskemaet – også selvom du måske kun er i praktik to afdagene. Hermed vil det fremgå, hvordan du har det både før og efter praktikken/arbejdsdagen. I felterne kan du karakterisere dine smerter på en skala fra 1 til 10 og notere dit behov for søvn og hvile. Måske sover eller hviler du mere end normalt, eller måske føler du en bedring. Skemaet kan bruges som et redskab til at illustrere din udvikling og medbringes ved opfølgningssamtaler med sagsbehandler eller jobkonsulent.

Download skemaet her: Smertebelastnings skema


Christian Hansen fra Danmarks Patientforening for Hovedpineramte på vej til et af de mange bisiddermøder.

Hvilken type hovedpine har jeg?
Få alle fordelene som medlem
Er du pårørende?
Download et hovedpineskema

Er du pårørende til en hovedpineramt?

Så er Danmarks Patientforening for Hovedpineramte også til for dig. Vi støtter ikke kun patienterne, men også de nærmeste – bl.a. gennem rådgivning af de enkelte familier. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle nye tilbud, er det vigtigt, at du som pårørende melder dig ind i foreningen. Dermed er du faktisk med til at hjælpe en, du holder af. Derfor kan du blive medlem som hovedpineven.

Følg os på Facebook og Instagram

Bliv medlem og få alle fordelene

  • Gratis patientrådgivning
  • Gratis Horton-maske
  • Gratis Hovedpinepas
  • Mulighed for psykologhjælp
  • Mulighed for en bisidderordning
  • Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
  • Støt forskningen i hovedpinesygdomme
  • Modtag medlemsbladet Hovedsmerten to til tre gange årligt
  • Modtag gratis foldere
  • Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse
Tlf. 23 24 26 43
Mail:
Telefontid:
Tirsdag kl. 09-13
Onsdag kl. 10-14
Fredag  kl. 09-11
Christian Hansen, SekretariatslederChristian Hansen
Sekretariatsleder

Malina Pjettursson, SekretariatsmedarbejderMalina Pjettursson
Sekretariatsmedarbejder