Få alle fordelene!
Som medlem af Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
får du adgang til gratis patientrådgivning, bisidderordning,
mulighed for psykologhjælp og meget mere.

Posttraumatisk hovedpine

Efter slag mod hovedet kan der opstå hjernerystelse med bevidstløshed eller sjældnere egentlig hjernekvæstelse, hvor der ses beskadigelse af hjernevæv. Efterfølgende opstår i en del af tilfældene hovedpine. Nyere MR-scanningsteknikker synes at påvise ændring i funktion af mikrostrukturer i hjernen, bl.a. hjernens regulation af blodtilførsel og immunsystemets respons på skade, også ved lette hjernerystelser. Vi har dog i dag ikke vished for årsagen til, at nogle udvikler langvarige problemer. Ved en større undersøgelse af unge amerikanske (kontakt)sportsfolk optrådte i løbet af en sæson talrige hjernerystelser hos flere af de fulgte personer, uden at man kunne se hjerneforandringer, eller at personerne fik klager. Over 20.000 personer henvender sig hvert år til de danske skadestuer på grund af hjernerystelse. Ved hovedtraume og bevidstløshed kan der være behov for CT- eller MR-scanning af hjernen.

Symptomer på og behandling af posttraumatisk hovedpine
Den akutte hovedpine skal optræde inden for samme uge, som skaden/traumet mod hovedet opstod. Langt de fleste oplever en bedring over de første måneder. Er der fortsat hovedpine efter 3 måneder, taler man om kronisk posttraumatisk hovedpine (kan forveksles med medicinoverforbrugs-hovedpine).  

Som regel er der samtidig andre klager, som uspecifik svimmelhed, usikkerheds-fornemmelse, øget trætbarhed og nedsat evne til at koncentrere sig om opgaver. Det går for langsomt, og man har svært ved at have ”flere bolde i luften” og er glemsom. Søvnen kan være ændret, og nogle føler sig mere irritable, ængstelige eller kede af det.

Hovedpinen kan være mere konstant og forværres som oftest ved høj musik eller skarpt lys, hvis man skal koncentrere sig om at læse eller om at lytte/se film mv. Det kan være svært at følge med i ”rundbords-samtaler”, ”klassediskussioner” osv. Nogle får kvalme og opkastningstendenser, mens mange har lysskyhed og støjoverfølsomhed. Hos andre ses lighedspunkter med, hvad man ser ved migræne med halvsidige hovedpiner eller mere spændingslignende hovedpinetyper. I nogle tilfælde findes smerterne i et klart lokaliseret område i nakke/baghoved. Man har ikke ved scanning etc. fundet strukturelle årsager til dette.

Behandlingen består af gradvist øget fysisk aktivitet, gradvist øget koncentrationsarbejde og afspændingsteknikker kombineret med kortvarig brug af smertestillende medicin (undgå afhængighedsskabende medicin). Ved udtalt søvnbesvær og smerte/hovedpine kan der være behov for depressionsmedicin. Det er vigtigt sammen med lægen at afdække provokerende og lindrende faktorer. Der kan herunder være psykologiske forhold, man skal komme ind på.

Hvilken type hovedpine har jeg?
Få alle fordelene som medlem
Er du pårørende?
Download et hovedpineskema

Er du pårørende til en hovedpineramt?

Så er Danmarks Patientforening for Hovedpineramte også til for dig. Vi støtter ikke kun patienterne, men også de nærmeste – bl.a. gennem rådgivning af de enkelte familier. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle nye tilbud, er det vigtigt, at du som pårørende melder dig ind i foreningen. Dermed er du faktisk med til at hjælpe en, du holder af. Derfor kan du blive medlem som hovedpineven.

Følg os på Facebook

Bliv medlem og få alle fordelene

  • Gratis patientrådgivning
  • Gratis Horton-maske
  • Gratis Hovedpinepas
  • Mulighed for psykologhjælp
  • Mulighed for en bisidderordning
  • Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
  • Støt forskningen i hovedpinesygdomme
  • Modtag medlemsbladet Hovedsmerten to til tre gange årligt
  • Modtag gratis foldere
  • Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse
Tlf. 23 24 26 43
Mail:
Telefontid:
Tirsdag fra 9-12
Onsdag fra 12-14
Christian Hansen, SekretariatslederChristian Hansen
Sekretariatsleder

Sofie Kristiansen, SekretariatsmedarbejderSofie Kristiansen
Sekretariatsmedarbejder