Posttraumatisk hovedpine

Efter et slag mod hovedet kan der opstå hjernerystelse med bevidstløshed eller sjældnere egentlig hjernekvæstelse med beskadigelse af hjernevæv. Over 20.000 personer henvender sig således hvert år til de danske skadestuer på grund af hjernerystelse. Efterfølgende indtræffer i visse tilfælde såkaldt posttraumatisk hovedpine. Nyere MR-scanningsteknikker synes at påvise en ændring i hjernemikrostrukturers funktion, bl.a. reguleringen af blodtilførsel og immunsystemets respons på skader, også ved lette hjernerystelser. Vi kender dog i dag ikke med sikkerhed årsagen til, at nogle udvikler langvarige problemer. Ved en større undersøgelse af unge amerikanske kontaktsportsfolk optrådte i løbet af en sæson talrige hjernerystelser, uden at man kunne konstatere hjerneforandringer, og uden at de pågældende klagede.

Diagnose og symptomer

En forudsætning for diagnosen er, at aktu hovedpine indfinder sig i samme uge, som skaden/hovedtraumet opstod. Langt de flerste oplever dog en bedring i løbet af kort tid. Først hvis patienten efter tre måneder stadig har hovedsmerter, taler man om kronisk posttraumatisk hovedpine (kan forveksles med medicinoverforbrugs-hovedpine).  

Som regel er der samtidig andre gener, som uspecifik svimmelhed, usikkerhedsfornemmelse, øget tendens til træthed, nedsat koncentrations evne og eventuelt kvalme og opkastningstendenser. Alt går for langsomt, man har svært ved at "holde flere bolde i luften" og er glemsom. Søvnen kan være ændret, og nogle føler sig mere irritable, ængstelige eller kede af det.

Hovedpinen kan være mere konstant og forværres som oftest ved høj musik, skarpt lys eller ved at læse, lytte, se film etc. Det kan være svært at følge med i rundbords-samtaler, klassediskussioner osv. Hos nogle ses lighedspunkter med migræne med halvsidige hovedpiner eller mere spændingslignende hovedpinetyper. Smerterne kan også findes i et klart lokaliseret område i nakke/baghoved. Man har ikke ved scanning etc. fundet strukturelle årsager til dette.

Behandling af posttraumatisk hovedpine

Behandlingen består af gradvist øget fysisk aktivitet og koncentrationsarbejde samt afspændingsteknikker kombineret med kortvarig brug af smertestillende medicin (undgå afhængighedsskabende medicin). Ved udtalt søvnbesvær og hovedsmerter kan der være behov for depressionsmedicin. Det er vigtigt sammen med lægen at afdække provokerende og lindrende faktorer, herunder eventuelle psykologiske forhold.

Hvilken type hovedpine har jeg?
Få alle fordelene som medlem
Er du pårørende?
Download et hovedpineskema

Er du pårørende til en hovedpineramt?

Så er Danmarks Patientforening for Hovedpineramte også til for dig. Vi støtter ikke kun patienterne, men også de nærmeste – bl.a. gennem rådgivning af de enkelte familier. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle nye tilbud, er det vigtigt, at du som pårørende melder dig ind i foreningen. Dermed er du faktisk med til at hjælpe en, du holder af. Derfor kan du blive medlem som hovedpineven.

Følg os på Facebook og Instagram

Bliv medlem og få alle fordelene

  • Gratis patientrådgivning
  • Gratis Horton-maske
  • Gratis Hovedpinepas
  • Mulighed for psykologhjælp
  • Mulighed for en bisidderordning
  • Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
  • Støt forskningen i hovedpinesygdomme
  • Modtag medlemsbladet Hovedsmerten to til tre gange årligt
  • Modtag gratis foldere
  • Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse
Tlf. 23 24 26 43
Mail:
Telefontid:
Tirsdag kl. 09-13
Onsdag kl. 10-14
Fredag  kl. 09-11
Christian Hansen, SekretariatslederChristian Hansen
Sekretariatsleder

Malina Pjettursson, SekretariatsmedarbejderMalina Pjettursson
Sekretariatsmedarbejder