Om Danmarks Patientforening for Hovedpineramte

 

Danmarks Patientforening for Hovedpineramte formidler generel information om hovedpinesygdomme og har en lang række af medlemstilbud. Ud over vores grundlæggende medlemsrådgivning drejer det sig f.eks. om en bisidderordning i sociale sager, mulighed for psykologbistand, vejledning til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt hjemmebesøg hos sygdomsramte familier.

Uanset situationen gør vi alt, hvad vi kan, for at den enkelte og de pårørende ikke skal stå alene tilbage, hvis man bliver ramt af en hovedpinelidelse. Vi er kort sagt til for dig og din familie.

Vi er til for dig og dine pårørende!

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:

Christian Hansen
formand@jegharhovedpine.dk


Næstformand:

Dorthe Kamper


Landskasserer:

Anette Pedersen
kasserer@jegharhovedpine.dk


Sekretær:

Trine Hansen


Bestyrelsesmedlem:

Vibeke Pedersen


Bestyrelsesmedlem:

Charlotte Arndahl Kjæmpe


Charlotte Kæmpe

Bestyrelsesmedlem:

Malene Sørhus

Bestyrelsessuppleanter:

1. Peter Moltke

2. Julie Arndahl Kjæmpe

3. Didde Marie Hellestrup Stærke

4. Cathrine Hou

5. Niels Bogø

Revision:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
1561 København V

Revisorsuppleant:

Pia Roos Larsen

Hovedsmerten:

Ansvarshavende redaktør:
Christian Hansen

Hovedsmerten modtager artikler om alle hovedpinesmerter, da vi som patientforening gerne vil tilvejebringe mest mulig viden om de forskellige hovedpinesygdomme.

Indlæg og artikler til bladet sendes på mail til info@jegharhovedpine.dk eller med brev til:

Danmarks Patientforening
for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse

Vedtægter kan hentes her:

 

Indsamlingsregnskab

Se det her.

Hvilken type hovedpine har jeg?
Få alle fordelene som medlem
Er du pårørende?
Download et hovedpineskema

Er du pårørende til en hovedpineramt?

Så er Danmarks Patientforening for Hovedpineramte også til for dig. Vi støtter ikke kun patienterne, men også de nærmeste – bl.a. gennem rådgivning af de enkelte familier. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle nye tilbud, er det vigtigt, at du som pårørende melder dig ind i foreningen. Dermed er du faktisk med til at hjælpe en, du holder af. Derfor kan du blive medlem som hovedpineven.

Følg os på Facebook og Instagram

Bliv medlem og få alle fordelene

  • Gratis patientrådgivning
  • Gratis Horton-maske
  • Gratis Hovedpinepas
  • Mulighed for psykologhjælp
  • Mulighed for en bisidderordning
  • Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
  • Støt forskningen i hovedpinesygdomme
  • Modtag medlemsbladet Hovedsmerten to til tre gange årligt
  • Modtag gratis foldere
  • Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse
Tlf. 23 24 26 43
Mail:
Telefontid:
Tirsdag kl. 09-13
Onsdag kl. 10-14
Fredag  kl. 09-11
Christian Hansen, SekretariatslederChristian Hansen
Sekretariatsleder

Malina Pjettursson, SekretariatsmedarbejderMalina Pjettursson
Sekretariatsmedarbejder