Få alle fordelene!
Som medlem af Danmarks Patientforening for Hovedpineramte,
får du adgang til gratis patientrådgivning, bisidderordning,
mulighed for psykologhjælp og meget mere.

Om Danmarks Patientforening for Hovedpineramte

 

Som hovedpineforening formidler vi generel information om hovedpine- sygdomme og har en bred vifte af tilbud til vores medlemmer. Ud over vores grundlæggende medlemsrådgivning drejer det sig f.eks. om en bisidder-ordning i sociale sager, mulighed for psykologbistand, rådgivning til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hjemmebesøg hos sygdomsramte familier.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at du og dine pårørende ikke skal stå alene tilbage, hvis du bliver ramt af en hovedpinelidelse.

Vi er til for dig og dine pårørende!

Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand:

Christian Hansen
formand@jegharhovedpine.dk


Næstformand:

Didde Hellestrup


Kasserer:

Anette Pedersen
kasserer@jegharhovedpine.dk


Sekretær:

Anne-Line Hellestrup


Dorte Kamper


Trine Hansen

   Lise Kaltoft

Bestyrelsessuppleanter:

1. Cathrine Hou
2. Julie Bülow
3. Niels Bogø
4. Bent Ove Larsen
5. Anne-Sofie Andersen Hvid

Revision:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29
1561 København V

Revisorsuppleant:

Pia Roos Larsen

Hovedsmerten:

Ansvarshavende redaktør:
Christian Hansen

Hovedsmerten modtager artikler om alle hovedpinesmerter, da vi som patientforening gerne vil tilvejebringe mest mulig viden om de forskellige hovedpinesygdomme.

Indlæg og artikler til bladet sendes på mail til info@jegharhovedpine.dk eller med brev til:

Danmarks Patientforening
for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse

 
billeder/bestyrelse2020.jpg

Vedtægter kan hentes her:

 

billeder/gdpr.jpg

Hvilken type hovedpine har jeg?
Få alle fordelene som medlem
Er du pårørende?
Download et hovedpineskema

Er du pårørende til en hovedpineramt?

Så er Danmarks Patientforening for Hovedpineramte også til for dig. Vi støtter ikke kun patienterne, men også de nærmeste – bl.a. gennem rådgivning af de enkelte familier. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle nye tilbud, er det vigtigt, at du som pårørende melder dig ind i foreningen. Dermed er du faktisk med til at hjælpe en, du holder af.

Følg os på Facebook

Bliv medlem og få alle fordelene

  • Gratis patientrådgivning
  • Gratis Horton-maske
  • Gratis Hovedpinepas
  • Mulighed for psykologhjælp
  • Mulighed for en bisidderordning
  • Mulighed for rådgivning på din arbejdsplads eller dit uddannelsessted
  • Støt forskningen i hovedpinesygdomme
  • Modtag medlemsbladet Hovedsmerten tre gange årligt
  • Modtag gratis foldere
  • Kom til medlemsmøder og deltag i foreningens mange andre aktiviteter
Danmarks Patientforening for Hovedpineramte
Sdr. Stationsvej 28A th
4200 Slagelse
Tlf. 23 24 26 43
Mail:
Telefontid:
Tirsdag fra 9-12
Onsdag fra 12-14
Christian Hansen, SekretariatslederChristian Hansen
Sekretariatsleder

Sofie Kristiansen, SekretariatsmedarbejderSofie Kristiansen
Sekretariatsmedarbejder